دکتر سید مهدی علوی ، استاد


کاتالیست
مهندسی واکنش‌های شیمیایی
مهندسی سیال‌سازی

ایمیل:Alavi.m [AT] iust.ac.ir 
تلفن دفتر: ۷۳۲۲۸۷۱۶ (۹۸۲۱+) تلفن دانشکده:  ۷۳۲۲۸۷۲۶ (۹۸۲۱+)
دورنگار: ۷۷۲۴۰۴۹۵ (۹۸۲۱+)
کدپستی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه پژوهشی
Scopus
Scholar
LinkedIn

سوابق تحصیلی

دکتری:  دکترای مهندسی شیمی ، دانشگاه لندن- انگلستان، سال اخذ ۱۳۷۱
کارشناسی ارشد:
کارشناسی: لیسانس مهندسی شیمی ،دانشگاه امیر کبیر، سال اخذ ۱۳۶۴

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

؟؟
؟؟

جوایز و افتخارات

۱- مهران رضایی، سید مهدی علوی، سعید صاحبدل فر، تهیه پایه کاتالیست اکسید زیرکونیوم پایدار با روش رسوب گیری، ثبت اختراع، ۱۳۸۶
۲- مهران رضایی، سید مهدی علوی، سعید صاحبدل فر ساخت کاتالیست نیکل ارتقاء یافته بر پایه اکسید زیرکونیوم جهت تولید گاز سنتز، ثبت اختراع، ۱۳۸۶

تجربیات

فعالیت‌های آکادمیک و اجرایی

 • عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، از سال ۱۳۷۱ تا کنون

سوابق پژوهشی

 • Catalyst Preparation for Synthesis of Maleic Anhydride
  From C۴ Hydrocarbons,
  Sponsored by:
  Petrochemical Research & Development Company.
 • Synthesis of Chlorinated Paraffin via Photo Reaction,
  Sponsored by:
  Iran Ministry of Industrial
 • Catalytic Hydrogenation of Petroleum Oil for Elimination
  of Aromatic Compounds,
  Sponsored by: Tabriz Petrochemical Company.
 • Catalytic Dehydrogenation of Iso-Butane to Isobutylene,
  Sponsored by:
  Arak Petrochemical Company.
 • Dry Reforming Catalyst and Coke Formation Mechanism,
  Sponsored by:
  Petrochemical Research & Development Company.
 • Catalyst Preparation for producing syngas through CPOM
  and kinetic study of reaction,
  Sponsored by:
  Petrochemical Research & Development Company.
 • Modeling, Simulation and Design of a Fluidized Bed Reactor for Producing the Syngas Through CPOM
  Sponsored by:
  Petrochemical Research & Development Company .
 • Combined Catalytic Partial Oxidation and Dry Reforming of Methane Over Ni/α-Al۲O۳ Catalyst in a Fixed Bed Reactor
  Sponsored by:
  Petrochemical Research & Development Company
 • Oxidative Coupling of Methane (OCM) Over Mn/Na ۲ WO ۴ /SiO ۲ Catalyst
  Sponsored by:
  Iran University of Science & Technology, Research Center
 • Kinetics of Hydroisomerization
 • of C۵-C۷ alkanes and their Mixtures Over Platinum Containing Mordenite
  Sponsored by:
  Iran Oil Company Research Center
 • Biological Treatment of Textile Industry Waste-Water,
  Sponsored by:
  Jahan-Chit Company

سوابق اجرایی

 

 • معاون آموزشی- دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه علم و صنعت ایران- از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰
 • مدیر کل آموزش- دانشگاه علم و صنعت ایران- از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳
 • معاون آموزشی- دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵
 • رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵

دروس ارائه شده

مقطع درس طرح درس
سینیتیک و طراحی راکتور، دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه علم و صنعت ایران
سینیتیک و طراحی راکتور پیشرفته، دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه علم و صنعت ایران
اصول مهندسی تصفیه آب، ، دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه علم و صنعت ایران
طراحی راکتورهای خاص شیمیائی، ، دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه علم و صنعت ایران
عملیات واحد ۱ ، ، دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه علم و صنعت ایران
عملیات واحد ۲ ، دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه علم و صنعت ایران.

انتشارات

لطفا به صفحه گوگل اسکولار مراجعه نمایید.

۱.

Fluidization Engineering- S. M. Alavi, A. A. Hamidi, Iran University of Science & Technology Publication, ۲۰۰۰

keyboard_arrow_up